ilt
uye
Google PageRank Checker
NUH ve NUH TUFANI
Günün konusu Nuh, bir sava göre oğlu ile cep telefonu üzerinden konuşmuş olan Nuh. Sav aşırı mı diyorsunuz, Nuh ve tufanı üzerindeki savların tümü oldukça aşırı. Çok aşırı olanları bir yana, tümü oldukça aşırı.
En aşırı rivayet günün İncillerinden kaynaklı: İnsanların azgınlığı karşısında cezaya yönelen Tanrı Dünya üzerinde tüm yerküreyi kapsayacak bir su baskınınna karar vermiş. Nuh'u uyarmış, bir gemi inşa etmesini tüm hayvanlardan içerisine bir çift koymasını, kendisine uyanlarla birlikte taşkın olduğunda gemiye binip suların inmesini beklemelerini öğütlemiş. Öyle de yapmışlar ve ardından Dünya üzerinde Nuh soyu kalmış. Tabii yeniden da azmışlar.
Bu savın daha ılımlıları da varlar, yerel bir tufan ğerçekleşmesinden söz ediyorlar. Zorunlu çünkü bir çok kadim kavmin mitlerinde bu öykü yer alıyor, yaprak belki yel esmeden de ırganız ama bu denli ırganmaz.
Savın aşırılıklarına gelince bir dizi: Birincisi Everest dahil yerküre üzerindeki tüm dağları kaplayacak kadar su Dünya üzerinde yok. İkincisi tüm hayvanların bindirilebileceği bir gemi yapmak bir hayal. Bir dizi daha olabilir ama biz üçüncü/sonuncu olarak Tanrı'nın yeniden hatalı yola yöneleceğini bilmesi gerektiği insanoğluna, bu kadar emek harcadığı insanoğluna bu kadar ağır bir caza vermesi; genetik çeşitliliği oluşturduktan sonra onu bir anlamda yok etmesi.
Sav da gerçek değil zaten, Nuh Tufanını bilen, Tufandan sonra Yeni Dünya'ya göç eden kavimler olduğu gibi, Tufan'dan önce göç edenler de varlar. O sıralarda Avustralya'da bile insan yaşamakta ve tufan-mufan haberleri yok.
Bir dizi de akla gelebilecek soru var. Gemi'nin yapılmasına neden olan insanlar belli ki Nuh ve beraberinde olanlardan daha kalabalık ve güçlü. Su kendisini gösterdiğinde neden gemiyi ele geçirerek binmedikleri dahil bu bir dizi soruya yanıt bulmak gerekmekte.
Olayın tarihi, vuku bulduğu zaman bir soru, kutsal kitaplar pek coğrafi konuma değinmiyorlar. Olayın vuku bulduğu zaman bir soru, Kutsal Kitaplar için zaman da konuma keza.
Yağmur suyu ağırlıklı olmalı, ama nedenlendirme de gerekir. Suyun nereden geldiğini bilimsel kabullenilebilir şekilde ortaya koymak gerekiyor.
Suyun derinliği konusunda İncil'in 60 m. den söz ettiğini de gördük. Son derece akılcı bir rakam ama global mi yerel mi belirtilmeyince akıl da ortadan kaçıveriyor.

Bizim yanıtlarımız aşağıdalar, okur yanıt ve eleştirilerini de bekleriz efendim.
ok Beni bu dertlere koyan, Göbeklitepe, Göbeklitepe. En önemli husus da oradaki tapınağın insan eliyle gömülmüş olması. İnsan binlerce iş günü harcayarak yaptığı bir tapınağı neden yine bir o kadar zaman ve güç harcayarak toprağa gömsün ki? İlk aşamada insan eli ile gömülmediğini, suyun bir sel felaketi sonucu tepeye değin yükselerek tapınağı doldurduğunu bile düşündüm. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar da olsa suyu 250 m. dolayı yükseltmek pek olası değildi.
Gerek Kuran'da Nuh'un oğlunun gel diyen babasına "Ben bir tepeye çıkarım deyişi, gerekse diğer insanların konuyu dert olarak algılamayıp da gemiye aldırmamaları suyun çok yavaş olmasa bile oldukça yavaş yükseldiğine işaret sayılabilir. Başalngıçta alt düzeylerde belki saatte 1 m. ve bir süre sonra da günde 5-10 m. olabilir. Birden bire bir baskınla 20-30-40 m. yükselmesi konuşmaya da gemiye binmeye de fırsat bırakmaz.
Su neden yükselmiş olabilir sorusuna yanıt haritada zaten görülüyor. Kırmızı çizginin hemen üstü Fırat Nehri'nin yatağı. Onun üst tarafındaki yeşil bölge de Urfa Çanağı. Fırat eski yatağı Urfa üzerinden geçiyormuş, yeni yatağın önü buzul kaplı idi gibi bir görüntü var. Buzullar erirken yatak değişmesi de olur ve büyük kütleler halinde kopan buzullar kırmızı çizginin hemen başında yatağın önünü tıkarlarsa su yükselir. Yağmur sürekli yağar çünkü havada nem bol.
Nuh'un gemi yapma becerisi sınırlı olmalı, üstü kapalı bir sal dense doğru olur. Böyle bir sal hızlı akıntıda sağa-sola vurur parçalanır. Sular yükseldikçe Urfa Çanağı içerisinde düşük hızla dönüp durmuş olabilir. Yağmurda görüş mesafesinin olmayışı da normal.
Kuran Cudi Dağından söz ediyor. Yörede 2 Cudi dağı var, biri biraz uzakta ve 2200 m. yükseklikte. Facebook iletimizde görüldüğü üzere her iki dağ için de Tufan burada son bulmuştur söylentileri var. İknici ve 560 m. dolayı yükseklikli Cudi mantıklı. Gemiciğin izi filan da kalmaz, sonuçta tahta parçalarının topraktaki ömürleri belli, çivi vb. düşünmek de kolay değil.
Sal ile kurtulan insan sayısı çok yüksek olamaz ve bunlar tepeyi gömmeye yetmezler, tepeyi gömenler bu kurtulanların süren nesilleri olmalı. Neden de açık: Bu tepe hatalı bir ibadet yeri, yanlış bir tapınma yeri olmuştu, bir daha kullanılmasın.
Neden hatalı bir tapınma söz konusu olabileceğinin açıklaması da basit. New Scientist söz ettiği üzere bir Sirius tapınması görüntüsü var. İdris Orion atfı yapmış iken önemli bir konum değişikliği olmuş. Tapınma biçimi değişikliği de olmuş olmalı.
Şamanik yöntemlerle her iki konumda ya da dolaylarında bulunan göksel varlıklarla ya da izdüşümleri ile bağlantı kurabilen insanoğlu liberal olanı, daha fazla olanak ve serbest kullanım kuralları koyanı yeğlemiş olmalı. Çocuğun annesini seçmiş olması kadar doğal bir şey olamaz .
Haa bugün de pek farklı bir tutum içinde değiliz galiba, tüketim ve keyfe men yeşa yaşamak bizim çok sevdiğimiz şekil.
Tepenin neden gömüldüğüne ilişkin başka bir kuramı olan lutfetsin.
ZİYARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ; YARARLI OLDUĞUMUZU UMUYORUZ.
BİZE isoger1@hotmail.com HER ZAMAN YAZABİLİRİNİZ.
...
© 2015 , İsmail GERMAN. HER HAKKI SAKLIDIR
PLEASE PREFER GIVING LINK IF THAT SUFFICES

      EZOTERİZM
Wikipedia
SearchForTruth
Newton
MesopotamiaFloods
Ararat
İklim
FizikiCoğrafya
DenizDüzeyi
Facebook
GobTep/Wikipedia
ŞiraTapınması
İlkYorumumuz