ilt
uye
Google PageRank Checker
NEMRUT
Nemrut özetle çok iyi bir de avcı olan Akad krelı, tanrılık savlayan ve bu nedenle İbrahim ile çelişen tarihi? kişilik.
Hakkında bilinen/anlatılan öyküleri Ekşi Sözlük özetliyor. Yalnızca fazladan Sarah'ın babası olduğu savı galiba aşırının da aşırısı.
Kuran içerisinde aktarılan İbrahim'e ait şeyler de inanılmaz efsaneviler. Neler oldu bilmek zor.
Tarihi kişilik olarak algılandığında Türkçe Wikipeda Naram-Sin'in dedesi Sargon'dan söz ediyor, ama şu an daha çok Nemrut olmaya Naram-Sin'in kendisi aday. Onun Nemrut olduğu konusnda uzlaşı çok daha güçlü.
İngilizce Wikipedia çok daha ayrıntılı. Taberi anlatısına da yer ermiş ama diğerleri doğru olamaz demek %100 kesinlikle yapılamaz iken, bu anlatı kesin-kes yanlış. İnsanların dilleri çok daha öncelerden dallanmış-budaklanmış durumda.
İslam Ansiklopedisi de İng. Wikipedia gibi, neredeyse ne-var-ne-yok toplamış. Şu alıntı oradan ve önemli:
Geleneksel yahudi düşüncesine göre Nemrud kurnaz bir astrolog, putperest, çeşitli şehirleri kuran ve mâsum bebekleri katleden bir yönetici ve et yiyen ilk insandır. Bundan başka vahşi hayvanlara hükmeden bir kişi olarak da tanımlanmış, Tanrı’nın Âdem ile Havvâ için yaptığı deri kaftanı aracı kılarak hayvanlara hükmettiği ifade edilmiştir. Ayrıca Nemrud’un, içinde yaşadığı toplumda bir tanrı muamelesi gördüğü ve karısı Semiramis’in tapınılan bir ilâhî varlık olarak öne çıktığı ileri sürülmüştür .
Magi, mason ve doğal olarak astrolog olduğu kesin.
Quora'daki öykü iginç, korkarım Musa ile karıştırma olmuş. Öykü doğru ise aşırı ilginç.
Kraeling'in savı Naram-Sin'in oğlu olduğu yönünde, Marad Şehri Hükümdarı o imiş. Çok da büyük çelişki yok, ha babası ha oğlu. Gerçek hükümdar zaten baba.
Chabad!ın anlattığı öykü de ilginç, her şey biri birini daha da karışık yapıyor ve gerçekte de önemleri yok.

Önemli olan şeyler Kutsal Kitaplardaki ökünün tam doğru olmasa bile arkasında bir tarihi gerçek yatıp yatmadığı ve avuç içi kadar bir ülkenin kralının tanrılık savında bulunması.
Böyle bir savın mantığı ve kazandıracağı ne olabilir ki?
ok Levin bir uzman olmalı, yazdıkları akılcı.
Anlatılanlar doğru ise Nemrut bayağı akıllı ve organizatör bir insan olarak görülüyor.
Onun zamanına kadar yapı işçilerinin bir organizasyonu olmayabilir. Sihir, büyü, kehanet vb. şeyler saraylarda yönetici zevatın ellerinde kalmış ve onlarca uygulanıyor olabilir.
Bir dizi şehir kurmakla maruf olan Nemrut'un bunu yapaı işçilerini/sanatkarlarını bir şekilde bu çembere katmış olması düşünülebilir .
Esas sorun ise giderek imparatorluğunun/krallığının tehlikede olması gibi görülüyor. Çözülmeyi kaynak bulamayınca uyguladığı yumuşak ve yapıcı düzenlemeler yanında sert önlemlerle durdurmaya çalışmış olabilir.
Son kaynağımız/referansımız şunları söylemektedir:
Edward Bocon'un, MÖ 5-6. yüzyıllarda, Urfa'ya giden Aeteria'dan aktardıklarına göre; Urfa'da, Ay, Güneş, Jüpiter, Merkür, Satürn ve Mars'a tapılmaktadır. Şehrin kapılarından birinin adı, Beth-Şemes'dir. Ve yine Hıristiyanlıktan önceki Urfa paralarında, hilal şeklinde Ay bulunduğu ifade edilir.
Naram-Sin daha sonra Urfa'yı zaptetmiştir, görülen o dur ki zaptetiğine de pişman olmuştur. Dinlerin/inançalrın kendi aralarındaki uyuşmazlıkları belki de Demokles'in Kılıcı'nı gerektirmiştir ve Naram-Sin uzatmayın tanrı benim demiş, ve adının başına tanrı yerleştirmiştir. Son referansımızda bu durum da görülmektedir.
Ancak yıldız dönmesi diye bir deyim de vardır ve bir ülkenin ya da kişinin yıldızı döndüğünde o artık ne yapsa kar etmez. Bu yanılma ve inanç bozulmasının ardından deniz altında bir yanardağ patlaması vb.nedenlerle yörede müthiş bir kuraklık boygöstermeye başlamış, İbrahim benzeri birdizi insanın Mısır'a göç etmelerine neden olmuş ve kısa sürede de Akad'ın yıkılmasına neden olmuştur.
Olayın sorumlusu olarak hem aşırı hazımsız büyüme, hem doğal ölaylar, hem de inanç ve davranışlarda hatalı yönelmeler görülebilirler. Hangisinin ne ölçüde etkin olduğunu söylemek kolay değildir. Kaynağımızın da naklettiği Kuran ayetleri ise duruma cuk oturmaktadır dense doğru olur.
İbrahim torunu Yusuf belki Mısır'a bir dizi tesadüf sonucu gitmiştir, arkasından kardeşlerinin onu izleyişleri ise kuralık nedenlidir. Ola ki Yusuf bir Akhenaten oluşumunun da tetikleyiciidir. Doğrudan etkileyici olması için ise Akhenaten'i 5 asır öne taşımak gerekir.
ZİYARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ; YARARLI OLDUĞUMUZU UMUYORUZ.
BİZE isoger1@hotmail.com HER ZAMAN YAZABİLİRİNİZ.
ok
© 2015 , İsmail GERMAN. HER HAKKI SAKLIDIR
PLEASE PREFER GIVING LINK IF THAT SUFFICES

      EZOTERİZM
EkşiSözlük
Wikipedia
Wikipedia/İng.
İslamAnsiklopedisi
Quora
Kraeling
Levin
MasonikÖyküsü
Biblepaedia
Sözcü
YouTube
EssayFM
Naram-Sin