ilt
uye
Google PageRank Checker
HARUT ve MARUT
Günün konusu 2 melek, Kuran Babil'de 2 melekten söz ediyor, İncil ceza olarak yere inen 2 melekten. Nuh'u kavmine bir peygamber olarak gönderdik diyen Kuran Tufan'ın da yerel olduğunu peşin kabulleniyor ve haklı gibi. Kuran haklı ise İncil de haklı olmalı, zaten 60 m. sı derinliğinden söz ederek bu haklılığını da gösteriyor, ancak tümden haklı/haksız denilebilmesi için değiştirilmemiş/orijinal kitap bulunabilmeli ve bu da olanaksız.
Harut ve Marut hakkında Türkçe Kuran yorumlarından bir tanesi şu:
"Onlar, Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kâfir olmadı, fakat şeytanlar kâfir oldular; çünkü insanlara sihri, Bâbil’de iki meleğe, Hârût’la Mârût’a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek, "Biz ancak imtihan vasıtasıyız; sakın küfre sapma!" demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah’ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar, bunu (sihir) satın alan kimsenin âhiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür, bir bilselerdi."
Diğer yorumlar da benzeri. Şu bir gerçek ki Süleymen'ın zenginliğinin kaynağı olarak sihir görüldü ve simya böyle başladı.
Sihrin köklerinin Babil'e gittiğini biliyoruz. Bu 2 meleğe indirilip de insanlara öğretilenlerin neler olduğu açıklanmamış. Muhtemelen yazı, matematik ve geoemetri, trigonometri ve hatta atom kuramı dahil bir dizi bilimsel gerçek. Bunlar çok uzun süre kapalı ve ancak belli insanlara öğretildiler.
Zaman hakkında bilgi verilmemiş. Bu bilgiyi konumdan ve o konumda olduğunu bildiğimiz olaylardan elde etmeye çalışacağız.
Tabii İbrahim ile Nuh arasında bir yerlerde yer alıyor olmalı, ama aradaki süre çok uzun. (İbrahim M.Ö. 2200, Nuh M.Ö. 10500 dolayları)

Daha önce de söz ettiğim gibi Şeyhi bu durumu "Bir gün ıssı eder himayet ana, Yani kim gösterir inayet ana." diyerek yorumluyor.
Çok uzun süre doğa ile elinde bilgi/bilim olmaksızın ağır bir mücadele veren insanoğlu şimdi ek birolanağa kavuşmuş oluyor. Doğrusu bu koşullarda bu ek olanağın da çok büyük olanaklar sunmadığı ve hatta bu bilgilerin sonuçta ona hasar verdikleri açık. Kuran melekler uyardılar diyor, hristiyanlık melekleri insana zararlı şeyler öğreten düşkün melekler (fallen angels) olarak niteliyor.
Hopiler "blue star kachina" yani "mavi yıldız/Sirus cinlerini bildiklerine göre İdris zamanında da çok şey öğretilmiş ama yazı ve bilim öğretilmemiş olmalı.
ok Batıni islamda görüntü değişik: Bir rivayete göre, melekler insanların işlediği günahları görünce onları ayıpladılar ve Allah'a: “Yeryüzüne halife olarak seçtiğin bu günahkarlar mıdır?” dediler. Cenab-ı Hak da: “Eğer onlara verdiğimiz nefis sizde olsaydı aynı şeyleri siz de yapardınız?” cevabını verdi. Onlar: “İmkansız, biz böyle bir şey yapmayız ve bu bize yakışmaz” dediler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak: “En huylunuzdan iki melek seçiniz.” emrini verdi ve onlar da, Hârut ve Mârut'u seçtiler. Hârut ve Mârut, onların içinde Allah'a en çok ibadet eden ve en iyi huylu olan iki melekti. Bunlar bir insanda mevcut olan şehvet gibi huylar ve benzeri hallerle teçhiz edilip yere indirildiler. Vazifeleri, gündüz halkın davalarına bakmaktı, akşam olunca tekrar semaya uruc edeceklerdi. Allah kendilerini, şirkten, haksız yere bir kimseyi katletmekten, içki içmekten ve zinadan men etmişti. Vazifeleri gereğince gündüz halkın davasına bakıyorlar, akşam olunca da, İsm-i Azâm'ı okuyarak semaya çıkıyorlardı.
Günün birinde kendilerine, insanların en güzellerinden olan Zühre isimli bir kadın müracaat etti. Bu kadın Lahm kabilesindendi (bir rivayete göre, İranlı ve memleketinin melikesiydi). Kadının şikayeti kocası ile ilgili idi. Melekler, bu kadını görünce, içlerine kurt düştü ve ondan murat almak istediler. Kadın onların bu teklifini reddetti. Israrları üzerine kadın: “Siz davayı benim lehime karara bağlamadıkça ben size evet demem.” dedi. Bunun üzerine kadının isteğini yerine getirdiler. Kadın, onların teklifine yine yanaşmadı ve ikinci olarak onlardan kocasını öldürmelerini istedi. Onlar da öldürdüler. Kadın, yine onların isteklerine yanaşmadı ve onlardan üçüncü şartı yerine getirmelerini istedi ki, o da içki içmeleri ve gösterdiği puta secde etmeleriydi. Bu şartları da yerine getirdiler. Melekler tekliflerini tekrarlayınca, kadın bu defa da onlardan, kendilerini göğe yükselten şeyi öğretmelerini istedi. Onlar da kadına İsm-i Azâm'ı öğrettiler. Kadın, İsm-i Azâm'ı okuyarak göklere yükselince, Allah onu bir yıldıza dönüştürdü.
Burada söz edilen kadın Zühre Ana, yıldız da Sirius gibi. Alevi ve ezoterik dostlarımızın durumu bir kez daha değerlendirmelerinde yarar var. Özellikle ezoteriklerimizin bir kısmı hem dul kadın, hem de ışığın oğlu olduklarını savlamaktalar, belki durumu bir kez daha değerlendirebilirler. Sirius-ezoterizm ilişkisi oldukça sıkı görülüyor. Tabii bu her ezoterik çalışanı bağlamıyor ama Dünyalık isteyen ana kraliçeye başvuruyor görüntüsü var.
Bir anlamda konu yıllarca zihnimi meşgul de etti. Allah Kuran'da "O Şira yıldızının da rabbidir." diyor, o zaman bu yıldız üzerinde her ne türden bir bilinç var ise nasıl olur da insan üzerinde şaşırtıcı bir etkisi olabilir diye çok düşündüm, ama izin veren belli görülüyor. İzin isterken özen göstermenin yararı olur.
Hristiyanlık ise Harut ve Marut'u doğrudan şeytan gibi şaşmış bir melek olarak niteliyor ve insanları saptırmakla suçluyor. Şeytan'ın bir melek değil, nurdan değil nardan yaratılmış olduğu düşünülürse bu yorum hatalı. Azazil yani Şeytan'ın azma öyküsü de ilginç, azdıran belli. Oyunun kuralı bu gibi ve kuralına göre de oynamak doğru olur.
"Yeğfirü limen yeşaü ve yüazzibü men yeşa." diyen Allah'ın kime ve hangi nedenle ne ceza vereceğini kesin bilmek olası değil, ancak yaratılmış bir varlık olarak Yaratıcı'ya karşı saygısızlık da büyük hata olur düşüncesindeyim. Keza Allah'tan her birimiz için de mağfiret dilerim, çünkü ben insanların %90'ını iyi gördüm. Hata yapabilir, ama iyi.
ZİYARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ; YARARLI OLDUĞUMUZU UMUYORUZ.
BİZE isoger1@hotmail.com HER ZAMAN YAZABİLİRİNİZ.
...
© 2015 , İsmail GERMAN. HER HAKKI SAKLIDIR
PLEASE PREFER GIVING LINK IF THAT SUFFICES

      EZOTERİZM
FallenAngels
Wikipedia
FA-Demons
Truth on FA?
Azazel
Dulkadınoğlu
Ulumulislam
Ayvakti
YouTube
ZöhreAna
İnsanÖyküsü
ŞiraTapınması