ilt
uye
Google PageRank Checker
İSA
Akad'ın yıkılışı ve Mısır'ın zayıflaması ile ezoterizm artık Orta Doğu'da eski rağbetini göremiyor. Yunanlılar yeni alıcı olmaya başlıyorlar. İsa ve Dünya üzerinde bıraktığı din neredeyse 15-16 asır ezoterizmi Yunan'a rağmen beşiğe koyup uyutuyorlar.
Hristiyanlık Dünya'nın en çok inananı olan dini, tarihi neredeyse İsa'nın ölümüile başlıyor. Doğuma değil ölüme önem vermişler. İsa'nın yaşantısı da bunu gerektiriyor zaten. Keza Dünya'ya değil ahirete önem vermişler. Ta ki bıçak kemiğe dayanana değin.
Çocukluk günlerinin hem ailesi için hem de kendisi için zor olduğu açık. Bu hep "babasız" kabul edilmesi durumunda hem de "mucizeler gösteren bebek" olma durumunda böyle olmalı.
Mucizeleri arasında ölüleri diriltmek, körlerin gözünü açmak, kilden yapılmış kuşların uçmasını sağlamak ve hastaları iyileştirmek sayılıyor. İslama göre ölüm anında ruh teslim alınır ve geldiği yere doğru bir yol tutar. Ruh gitti ise ölü nasıl canlandırılır bilmek zor. Keza ruh yok ise ölen beyin nasıl yeniden hayat kazanabilir bilmek zor. Göz merceği, sarı leke ya da göz sinirleri hasarlı ise kör nasıl görür hale gelir bilmek zor. Çamurdan birkuş da nasıl tüm organlarını tamamlar ve uçar bilmek/anlamak zor. Bunlar inanılmaz inanılanlar sınıfında olmalı. Kuran yalan söylüyor demek olası değil, bu söylenenleri anlamak da olası değil.
Öte yandan gerek İncil'in Dünya'nın son günlerine ilişkin sözlerinin doğruluğunu, gerek örneğin Nuh Tufanında su derinliğini 60 m. dolaylarında verişini ve gerekse içeriğinin ruha hitab eder niteliğini de yadsımak olası değil.
Bir insanın kendini bir şekilde görevlendirilmiş varsaymadan İsa benzeri bir yaşam sürmesi anlaşılır değil. İsa'nın iyilik yaptığı birdizi isanın onu çabucak unutmalarını, hele hele en yakın havarisinin ölüm korkusu göz/burun önüne geldiğinde onu tanımaz hale gelmesini anlamak olası değil.
.
Sonuç olarak verilen reeransların her biri, dini referanslar, tarihi referanslar vb. İsa'yı bir yanından tutabilmiş. Her bir anlatı bir araya gelip toplandığında tek bir İsa oluşturmak olası değil.
Geriye gidip olayları zaman makinesinden izlemek de olası olmadığına göre yapılacak iş her dini hem bütünlüğüyle hem de olabildiğince bölünebilir en küçük parçalarının akılcı değerklendirmesi ile kavramak gerekli. Bu akıla hırs karışırsa değerlendirmeyi bozabilir, ama sanırız her bireyde, ya da çoğu bireyde bu akıl mevcut.
Kendi aklı ile bize yapıcı katkı sağlayabileceklere peşin teşekkürler.
ok Söylenen ile anlaşılan arasındaki faz ve anlam farkı her zaman devrededir. &. sıradaki referansımızda Justin Taylor'ın anlattıklrı bayağı makul şeyler:
Hiç bir oluşum boşlukta gelişmez, gelişirken eskilerden katkılanır. Hristiyanlık da Neoplatonizm ve Hermetisizm'den etkilenmiştir.
İsa öğretisi eski bir sisematiköğretinin ardılıydı.
İsa hiç ben Allah'ın oğluyum demedi.
İsa ezoterik benzetmelerle söyledi, karşısındakilerin yaşamın üst düzey gerçeklerini anlamalarına yönelik söylemlerde bulundu. Söylediklerini yalnızca gnostikler anladılar.
Blavatsky yorumlarını biraz uçuk olarak değerlendirdim, sizler de şansınızı deneyebilirsiniz.
Teosofi Topluluğu pratik olarak Justin Taylor ile aynı şeyleri söylüyor.
Hristiyan Kabala'sı bu bağlamda söz edilmesi gereken bir konu. Kabbalist doktrinin Hristiyanlığa koşut değerlendirilmesidir denilebilir. Ayrıntı kanımca gereksiz.
Dinlerin güncel yorumları oldukça çetrefilli çelişkiler içermekteler. Bu pilav çok su götürse de bu işin içinden yüz akıyla çıkmamız lazım. Ortak bir yaratıcımız olduğu ve onun bizden eklentileri konusunda uzlaşabilir isek çok daha akılcı davranabileceğimiz kesin doğru.
Bu koşullar altında bunun da, benim görebildiğim, tek yolu var: Olasılık kuramının yöntemlerini olabildiğince akılcı kullanarak Dünya üzerinde gördüğümüz düzenin rastsal olma olasılığını saptamaya çalışmak ve eskatolojilerde gördüğümüz söylentilerin ratsal ya da bir ET bilinç kaynaklılığı üzerinde hüküm vermeye çaba harcamak.
ZİYARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ; YARARLI OLDUĞUMUZU UMUYORUZ.
BİZE isoger1@hotmail.com HER ZAMAN YAZABİLİRİNİZ.
...
© 2015 , İsmail GERMAN. HER HAKKI SAKLIDIR
PLEASE PREFER GIVING LINK IF THAT SUFFICES

      EZOTERİZM
Wikipedia/İsa
Britannica
AncientHisEncyc
İslamAns
NewWorldEncyc
JustinTaylor
Blavatsky
TheosophSoc
MysticChristianity
RonRhodes
Wikipedia/ChristKabb
Cambridge