ilt
uye
Google PageRank Checker
MUSA
Akad'ın kuraklık kaynaklı yıkılmasından sonra sahnede görülen en güçlü krallık Mısır Krallığı. İs (iyelik)-Ra (ışık)-El (Allah) şeklinde düşünüldüğünde Beni İsrail de Allah'ın ışığının oğulları, yani Yakub'un oğulları. Sonraları gerek Dünya üzerinde gerekse "ışığın oğulları" arasında çok büyük etkinlik kazanabilen küçük bir kavim. Yusuf'un tüm kardeşlerinin ona rica ile Mısır'a göç ettikleri de aktarılıyor. Tarih yakaşık olarak M.Ö. 2000 ve bunların eşleri hangi soydan geliyor konusunda bilgi yok, ama M.Ö. 1200 yıllarına doğru Mısırdaki sayılarının 30000 dolayında olması sürpriz olmaz. Mısır içerisinde bir baskınlıkları yok, neredeyse köle durumundalar.
Mısır kadim Babil-Akad öğretisini almış ve bu öğretinin merkezi olmuş, güne göre varlık içerisinde, tarihi kayıtlarda yeri olan bir krallık. İnanç bakımından ne ararsan bulunur durumnuda. Osiris de var, İsis de var bunların çevresinde oluşturulmuş öyküsel tanrıları da var. Hatta bir ara Akenathen ile bir tek tanrılı din ziyareti bile yapmışlar, ama uzun sürmemiş.
Firavun gördüğü bir rüya üzerine İsrailoğullarının erkeklerini öldürüyor. Bu durumun çoğalmalarının ve Mısır düşmanları ileişbirliği olasılığını sonucu olduğunu savlayanlar da var.Bu öykü ve İsrailoğulları tarihte yoklar, o tarihlerde henüz yoklar. Musa bir şekilde bu zulümden kurtuluyor ve sarayda yetişiyor. Bir söylentiye göre bir bilgin, bir Mısır rahibi de oluyor. Bir hatalı davranış nedeniyle kaçıyor.
Allah, Kuran anlatısına göre, Musa'ya emir vererek Firavun'a gitmesini ve azgınlığı bırakıp doğru yola girmesi gerektiğini söylemesini istiyor. Musa da yardımcı olarak kardeşi Harun'u istiyor. İlk açık olmayan husus da burada başlıyor, hadi Musa nehirden hanedanın bir üyesinin sayesinde kurtuldu, Harun nereden nasıl kurtuldu?
Musa'nın Firavun'a gönderildiğini söyleyen de, Firavunun İsrailoğullarının erkek çocularını öldürttüğünü söyleyen de Kuran, ancak ayrıntı yok.
Kuran anlatısına göre Musa ve Harun Firavun'a gidiyorlar ve durumu anlatıyorlar. Firavun delil istiyor ve Musa elini ve asasının becerilerini gösteriyor. Firavun da bu sihirdir, benim de sihirbazlarım var, yarış onlarla diyor. Yarışıyorlar ve Musa ve asası kazanınca anlaşma olmuyor.
Buraya kadar her şey güzel, sonuçta bir dizi illüzyon söz konusu olabilir. Sihir be büyünün işi geniş ölçüde illüzyon.
Buradan sonra işler çatallaşıyor, çünkü Yahudiler zulme daha fazla dayanmaksızın Mısir'dan çıkmak için yola koyuluyorlar. İstikamet Kızıldeniz tarafları. Firavun ve ordusu da peşlerine düşüyor.
Kızıldeniz önlerinde sıkıştıklarında Musa asasını denize doğru vuruyor ve deniz yarılıyor. Yahudiler geçtikten sonra Firavunun ordusu da izleyip de yarılmış ve tabanı açıkta denize girince deniz yeniden kapanıyor ve Mısırlılar çoğunluk boğuluyor ve Yahudileri izleyemez hale geliyorlar. Bu illüzyon olamaz gibi, nasıl olur açıklamalar var ama inanılması güç açıklamalar.
Yahudiler karşı tarafa geçiyorlar, Musa Tur Dağı'na çağrılıyor. 40 gün kalacak ve hem öğrenecek hem de bir kitap alacak. Bir ahid de yapılacak. Kavmi Musa'ya yetkiyi veriyor ama arkasından da Samiri diye birisinin yaptığı altından ve de böğüren bir Öküzü ilah kabulleniyorlar. Burada anlaşılmaz iki şey var:
1. Tur Dağında olanlar, Musa Allah ile konuşuyor, onu görmek istiyor.Sen bana bakamazsın, ben dağa görüneyip bak ne olacak yanıtı alıyor. Dağa bakınca dağın eridiğini görüyor ve bayılıyor. Hadi bu da illüzyon olsun, ya da bir nedeni olsun.
2. Daha sayılı günler önce Kızıldeniz'in önlerinde yarıldığını gören insanlar ne denli salak olmalılar ki altın buzağıyı yeğleyerek ilah edinsinler?
ok Musa bir "Yaşar-Ne-Yaşadı-Ne-Yaşamadı". Tarihe bkıldığında gölgesi bile görülmüyor. Ahid sandığı ve kutsal emenetler kayıp. Bir dizi insan Ipuwer Papirusu diye bir eski kalıntı papirusu Kutsal Kitaplarda söylenenlere destek/doğrulayıcı olarak gösteriyorlar ama bu sav da desteksiz.
Torah yani Beni İsrail töesinin kurucusu/kaynağı olarak gösteriliyor. Aldığı söylenen 10 emir ve kendisine altın varaklarüzerinde gelen kitapçığın orijinali yok. Olan çok sonra kayda geçirilmiş şekli ve aslına ne denli sadık olduğu bilinmiyor.
Burada irdelenmesi için ezoterizm ilintili bir tarafı olması gerekli. Ezoterizm ile ilintisi de söylenti. Kabbalah'ında Torahdan esintili olduğu, Musa kaynaklı olduğu söylentileri var. Ama bazı söylentiler de Adem'e kadar geri sürüyorlar.
Ortada Dünya gelişmesi üzerinde son deree etkin olmuş ve benim tarihim bu diyen bir millet var, ama daha işin başlangıcı olan Ezodus'a ilişkin hiç bir tarihi kanıt yok.
Haydi Tevrat değiştirildi diyelim, orijinali elimizde ola idi diyelim. Kuran için bunu da söylememiz olası değil ama Kuran'da anlatılanlara da akıl sır erdirmek olası değil. Tam Bakara Suresi 26. ayet kapsamında gibi bir durum var. İnanacak mıyız ne kastedildi onu mu sormalıyız?
Burada zurna zart diyor, biz de zurnadan daha iyi ses çıkaramıyoruz. Neredeyyse ortadan ikiye bölünüyoruz ve bir gurup diğerini ikna edebilir durumda değil. Bu gerçekte bir zaman bombası. Her hangi bir anda ekonomi iyice kötüye döndüğünde yekdiğerimize senin kaşının altında gözün var deme nedeni.
Kuran'ın bir yönü var, etik değerleri yüksek bir insana tamam bu söylemler doğru dedirten bir yönü var. Bu yöne rağmen ben yalnızca Musa ile ilintili ayetlere bakarak hüküm versem bunlar doğru olamaz derdim.
İdris adlı sayfada anlattıklarım ise böyle bir kanıya şiddetlekarşı çıkıyorlar. Keza gelecekte anlatacaklarım da öyle.
Bu pilav çok su götürse de bu işin içinden yüz akıyla çıkmamız lazım. Ortak bir yaratıcımız olduğu ve onun bizden eklentileri konusunda uzlaşabilir isek çok daha akılcı davranabileceğimiz kesin doğru.
Bu koşullar altında bunun da, benim görebildiğim, tek yolu var: OLasılık kuramının yöntemlerini olabildiğince akılcı kullanarak Dünya üzerinde gördüğümüz düzenin rastsal olma olasılığını saptamaya çalışmak ve eskatolojilerde gördüğümüz söylentilerin ratsal ya da bir ET bilinç kaynaklılığı üzerinde hüküm vermeye çaba harcamak.
ZİYARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ; YARARLI OLDUĞUMUZU UMUYORUZ.
BİZE isoger1@hotmail.com HER ZAMAN YAZABİLİRİNİZ.
...
© 2015 , İsmail GERMAN. HER HAKKI SAKLIDIR
PLEASE PREFER GIVING LINK IF THAT SUFFICES

      EZOTERİZM
Wikipedia/Musa
Wikipedia/Papirus
YouTube
Blog
İng.Çev.
Torah-Kabbalah
LanceSOwens
Britannica
Topmark
RGate
EssayFM
Naram-Sin