ilt
uye
Google PageRank Checker
MUHAMMED
İsa'dan hemen 500 yıl kadar sonra, Hristiyanlık oldukça bozuluyor. İznik Konseyi vb. bir dizi gösterge var. Ama bu kez Arap Yarımadasından bir çocuk doğuyor mükemmel bir etik yaşantı ardından da ben peygamberim, ahır zaman peygamberiyiym, peygamberlerin sonuncusuyum ve universalim diyor.
Öyle bir yaşantı sürmüş ki kendisine inanılması çok doğal, ama başlangıçta bu yapılmıyor. Toplumun tepkileri sert.
Peygamberliğini bildirdiği 610 yılından 633 yılına kadar geçen 23 senede başarı üzerine başarı ile Arap yarımadası üzerinde hakimiyet sağlıyor. Bu olayın kendisi bir mucize, bir yetim ben peygamberim diyecek, tapındığınız ilahlar yanlış diyecek, toplumu karşısına alacak ve başarı sağlayacak. Böyle bir şeyi deneyip de 3 kişiye laf anlatmayı becermek bile zor, ama olayların gelişimi öyle yolaldırıyor.
Gerek kendi kabilesi Beni Haşim'den birdizi insan, gerekse rakip kabile Beni Umeyye'den bir dizi suikast ile öldürmeye çalışıyorlar ve yapamıyorlar. Medine'ye göten sonra savaşarak bitirmeye çalışıyorlar yine yapamıyorlar. Sonunda Mekkeyi de tekkeyi de teslim etmek zorunda kalıyorlar.
Burada tarih kayıtlı, olaylar açık ve net. Muhammed düşmanları ona ancak 2 yönden saldırabiliyorlar:
1. Kadınlara olan düşkünlüğü.
2. Ayetler geldiklerinde transa geçişi ve aşırı terleyişi. Bu nedenle sara hastası/mecnun diyorlar.
Başka hiç bir kayda geçmiş ve eleştirilmiş olduğu bir konu yok.
Son derece ağır koşullardabir görev insanı olarak yaşıyor, gerektiğinde mağarada uyuyor, gerektiğinde savaşıyor. Tüm bu uğraşı da mal-mülk için vermediği açık.
Önerdiği yaşam bçimi bence zamana bağlı, bugün içn tam da doğrudur demek zor. Etik bir sorun ise yok, Muhammed etiğin ve doğruluğun tanımı ve önerdiği de kendisinin olabildiğince örnek alınması.
Kendisine gelen kitap Kuran. Bir dizi ayet yababiliyorsanız benzerini yapın demesine rağmen kimse yapamamış. İçerik konusunda yapılması zor, güne göre bile daha bilimsel denebilecek yerleri var. Kutsal Kitaplar arasında bilimle en uygun olanı olarak da kabulleniliyor.
Dil konusunda ben Arapçayı az çok anlarım hepsi o. Bir Arap akadaşıma sordum, Kuran edebi açıdan bir tanedir dedi. Örnekleme alacak kadar çok Arap arkadaşım da yok
Bir çok yerde akıl almaz şeyler de anlatıyor. Ay yarıldı diyor ama bu insanlarca böyle mi görüldü gerçekten de yarıldı anlamında mı değerlendirmek zor. Bunun gibi daha bir dizi yerde inanılmaz şeylerden söz ediyor, ve bunları ancak Bakara 26 kapsamında anamak olası. Turnusol kağıdı gibi bir ayraç ...
Benim kişisel değerlendirmeme göre de bilimden öteye bilimsel olduğu yerler var ve insan sözü olamaz.
ok Ezoterik açıdan Muhammed, İslam ve Kuran ezoterizmin karşısındalar. Doğrudan imanı esas alıyorlar ve sorgulamaya da pek hoş bakmıyorlar. Bu 2 kere 2 eşittir dört. Ayetler açık (Bakara 8-17):
İnsanlardan, inanmadıkları halde, "Allah'a ve ahiret gününe inandık" diyenler de vardır.
Bunlar Allah'ı ve mü'minleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir.
Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır.
Bunlara, "Yeryüzünde fesat çıkarmayın" denildiğinde, "Biz ancak ıslah edicileriz!" derler.
İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir.
Onlara, "İnsanların inandıkları gibi siz de inanın" denildiğinde ise, "Biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?" derler. İyi bilin ki, asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler.
İman edenlerle karşılaştıkları zaman, "İnandık" derler. Fakat şeytanlarıyla (münafık dostlarıyla) yalnız kaldıkları zaman, "Şüphesiz, biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz" derler.
Gerçekte Allah onlarla alay eder (alaylarından dolayı onları cezalandırır); azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir.
İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve (sonuçta) doğru yolu bulamamışlardır.
Onların durumu, (geceleyin) ateş yakan kimsenin durumuna benzer: Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir.
Burada özellikle 14.ve 17. ayetlerle ne kastedildiğini anlamak için ezoterizmde usta olmak gerekir, buradaki çevirilerde o ustalık doğrusu görülmüyor.
Keza Mücadele Suresi'nin 10. ayeti gizli toplantıları Şeytan ile ilintililendirir ve yasaklar.
Açıkçası bu durumda ben de zorda olurum, ancak bağışlanma dilerim. Kötü niyetle hiç bir şey yapmadım. İstediklerim de nasip olmadılar. Keza sofilik de okka altına gider. Ayetler bunlar, kalanını Allah bilir.
ZİYARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ; YARARLI OLDUĞUMUZU UMUYORUZ.
BİZE isoger1@hotmail.com HER ZAMAN YAZABİLİRİNİZ.
...
© 2015 , İsmail GERMAN. HER HAKKI SAKLIDIR
PLEASE PREFER GIVING LINK IF THAT SUFFICES

      EZOTERİZM
Wikipedia/Muhammed
Sabah
Haberler
İslamAns
Britannica
OpenDemocracy
Wikipedia/EzoterikIslam
TheosophSoc
Academia
Medium
Revista
Apple