ilt
uye
Google PageRank Checker
GENEL
"Uzaktan gülersin, gülümserim ben, Bakışır geçeriz, bir şey demeden. Bilmem ki bu garip gülümsemeden, Ben ne kastederim, sen ne anlarsın?" demiş Orhon Seyfi Orhon. Bir şeyi anlamak zihnimizde o şeye ait imge ile diğer imgelerin ilintili olanları arasındaki tüm bağları doğru kurabilmeltir. Bunun sözlere dökmek, sözlere dökerek anlatmak ise başka bir şeydir. Yeterli sözcük dağarcığı çoğu kez yoktur.
Çoğu kez bize sözlerle anlatılan şeyler olur. Anlamak güçtür, anlatanın zihnindeki imge-sözcük eşlendirmesi anlamda kayıplara neden olur. Keza alıcı tarafında da benzer durum söz konusudur.
Özellikle konu din/inanç olduğunda bu durum iyice belirginleşir. Arş, sema, kürsi, kaadir-i mutlak, her yerde hazır ve nazır vb. terim ya da sözcük guruplarının karşılıklarını anlatmak da zordur,karşıdakinin anlamasını ve zijninde doğru imgeleri canlandırmasını sağlamak da. Din buna karşılık aklen değil naklen özdeyişini ortaya koymuştur.
Aynı durum mistisizm ve ezoterizmde de vardır. Son derece esnek Yahudi dilinin ne dediğini Kabbala azında anlamak oldukça zordur. Ezoterizmin bulduğu çare de ben sembollerle anlatırım demek olmuştur. Bir üçgen içerisindeki gözün ne anlattığını anlamak zordur, sonuç olarak da yorum istendikçe her kişi başka başka makamlardan çalacak-oynayacaktır.
"Al kılıcı çık meydana, yarası olan gocunsun." diyen eylemci için sorun yoktur. O oturup neler olduğunu düşünmeye fırsat bulamadan zaten yolun sonu görülecektir. Varacağı yerin neresi olduğunu kesitrmek zor, büyük olasılık bir yeni "Don Kişot" patikası izleyecektir ama bu patika ile de her yere erişmesi söz konusu olabilir.
Durmadan devine Kişot'a karşılık yerinden kıöıldamayaı 40 salavatla yapan "Hamlet"ler de söz konusu olduğunda durum çok da değişmez. Onun mekandaki patikası oldukça küçük de olsa içerisinde bulunduğu zaman makinesi onu bir yerde bırakacaktır, nerede bırakacağı da yine belirsizdir.
Gerçekte önemli olan mekiğin bıraktığı izlerin deseninin güzelliğidir. Güzel iz anlamaksızın da oluşturulabilir; ama anlayışla oluşturulan güzel izin izlenmesi bir başka zevk olur.
Evet anlayış yaşamın vazgeçilmezi değildir, her bireyin kendi genetiğine göre özgür patikalar boyunca yolculuğu insan hakları çerçevesinde en doğru olandır. Ek olarak anlayışın sonu da tam cuk oturacak şekilde gelmeyebilir. Örneği Samael Aun Weor olabilir, anlaya anlaya Kabbala'dan seksüel büyü/sihire gelen bir patika izlemiştir. Anlayış Maslov Piramidi üzerinde sosyal kabuulenilişin de üzerinde çok uzaklarda yer alır.

Çizgisel sistemlerde çözümler aranırken bireysel çözümlerin toplamları da çözüm olur ve de doğru çözüm her bir unsurun bağımsız olarak katkılarının hesaplanması ile bulunur. 100 tane elektronun bulunduğu ortamın oluşturduğu bir alan vardır. Bu alana konan 101. elektron kendi de oraya konduğu için orada etkin olan diğerlerinin oluşturduğu alanı değiştirmez. Her kes yine yoluna gider.
Sorun kalabalık nedenli, sıkışma nedenli yapının bozulmasıdır. Çok yüksek bir alan altında piezoelektrik özelliklerini kaybeden bir malzeme gibi, kalabalığın bireyleri etkisi altına alıp da onun normal davranışlarını etkileme olasılığı ve bu durumun küreselleşmesi büyük sorun oluşturur. Soru da Dünya denilen bu gezegende yakın zamanda bir kaosun oluşma olasılığı ve bunun insanların normal davranışlarını aşırıölçüde değiştirerek onları zıvanadan çıkarma olasılığının ne kadar yüksek olduğudur ?
ok Zaman durmuyor, Dünya dönüyor. İşin ilginci yalnızca Batı'dan Doğu'ya dönmüyor, 10 yıl önce yazdığım yazılarda verdiğim aşırı iklim olayları örnekleri bizim de kapımızdalar. Dün Antalya, Bursa vb. illerimizde görülen uçan balılar ve çatılar dönüşün olumludan olumsuza yönlendiğini gösterebilir.
Bu durum kısa süreli, bir kaç yulda geçici olabilir; pek de öyleye benzemiyor. Alan genişletiyor ve dallanıyor.
Rastsal olaylar sonucu ise atlatılması da olası. Ancak kadim kehanetlerle görülen yüksek oranlı korelasyon rastsal değil, bayağı düzenli ve planlı olma durumunu da akla getirior.
Eğer 2. olasılık doğru ise zaten pek de yapılabilir şey yok. Dünya gitti gider. Fazla da sürüncemede kalmaz, 100 yıl içerisinde olacak olan olur.
Birinci olasılık, rastsal olurşum doğru ise doğalolarak her birey kendi başını koruyacak. Bunu bu konuda başka bireylerle işbirliği içerisinde de yapmaya çalışacak. Bu durumda zurnada peşrev olmaz demek doru olur, ne çıkarsa bahtımıza.
2. olasılık ve rivayetler doğru iseler o zaman Dünya gitti gider, ama bireysel sonuçlar hala çok değişebilir durumda olurlar. Bu tam da garanti olmasa bile, bir tür tehlikeyi gördükten sonra iman da olsa yine kabullenilme olasılığı var; bu bir.
İkinci olarak da hangi durumun erçek hangisinin gerçek dışı olduğunu kesin anladığımızda davranışlarımızın bayağı büyük ölçüde değişecekleri kesin. 2. durumun gerçekliği saptanırsa Ellon Musk ile Jeff Bezos arasında uzay yarışı pek de akılcı olmaz, tutulmaz da.
Panikleme ve panik altında vahşileşme durumumuz da oldukça değişir.
Bu durumu bir an önce açıklığa kavuşturmamız lazım ve elimizde geçmişimiz dışında değerlendirebileceğimiz nesneler de yoklar.
Geçmişimizi, gezegen üzerindeki oluşumları ve olasılıkları dikkatle gözden geçirip matematiğe döküp belli numerik sonuçlar elde ettiğimizde olasılıkların ne yönde olduğunu da daha iyi değerlendirebileceğimiz ve hatta kesin sonuca yaklaşabileceğimiz söylenebilir.
Bu tür çabalar ise bireysel olmamalılar, bunlara yönelik programlar olmalı.
Aksi halde çabayı gösterenin sesi davulcu gazı gibi gürültüye karışır, emekleri boşa gider. Ola ki çok büyük birçoğunluğumuzada yazık olur. Ek olarak Rönesans ile amaçladıklarımızdan biri de elimzden kaçıverir, aldandığımızla kalırız.
Ben konuyu gözler önüne sermek için çokçaba harcadım, sizler de enine-boyuna-derinlemesine bir kez daha düşünüp değerlendiriniz derim.
ZİYARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ; YARARLI OLDUĞUMUZU UMUYORUZ.
BİZE isoger1@hotmail.com HER ZAMAN YAZABİLİRİNİZ.
...
© 2015 , İsmail GERMAN. HER HAKKI SAKLIDIR
PLEASE PREFER GIVING LINK IF THAT SUFFICES

      EZOTERİZM
SaraMoldrupTheyls(M.S.THesis)
Wikipedia
İslamAnsiklopedisi
EkşiSözlük
Facebook
Slayt
MasonikÖyküsü
Biblepaedia
Sözcü
YouTube
EssayFM
Naram-Sin