ilt
uye
Google PageRank Checker
HERMES
Hermes nedir sorusunu cismi olmayan ve olmamış isimdir olarak yanıtlamak doğru olur. Ezoterik kaynaklarda Hermes Trismegistus diye geçen, 3 kez bilge (3 ilim bilen?) anlamlı bir sözcük. İdris/Enoch, Thoth, Hermes vb. adlarla anıldığı söyleniyor (Ekşi Sözlük). Bu minval gidişle Kutb-us Zaman ile eşleştirmek bile olası.
İsimleri kullanırken dikkatli olmak gerekli, "e-m screening" sözcüğünü "e-m ekranlama" olarak çevirmek zamanla yanlışlara yol açabilir. İngilizler bile çoğu kez "shielding" sözcüğünü kullanırlar ve çeviri "e-m perdeleme" olarak düşünülmelidir.
Hermes bir şekilde tanrılaştırılmış bir varlık olmalı, gerek öğretisinin "hermetik" yani son derece gizli/kapalı oluşu, gerek kuş olarak sembolize edilişi ve bir dizi kanatlı sembolizasyonu ve gerekse Haru(t)-Maru(t) sözcüğünün kolayca Hermes'e dönüştüülebilir nitliği akla Kuran'ın söz ettiğ Babil'in 2 meleğini getiriyor.
Önce bu adlardan tarihte hiç söz var mı diye sorunca şunları görüyoruz:
1. Harut, Marut, Harutyan (Harutoğlu) ve Marutyan (Marutoğlu) Ermenicede halen kişi isimleri ya da soy isimleri olarak kullanılıyorlar.
2. Harutyun da Ermenice'de kullanılıyor ama bu durumda doğrudan "Genesis" ile ilintili bir anlamı var.
3. Harut ve Marut adlarına Hint Mitolojisinde rüzgardan hızlı uçan varlıklar olarak rastlanıyor. Keza Hint rüzgar tanrısının adı Marut.
Hz. Muhammed'in kendi uydurduğu Kuran'da bu adları seçmiş ve kullanmış olması çok zor, ona bir dizi gizli bilgiyi öğrettiği savlanan papazlar bile bu adları unutmuş olmalılar. Bu Kuran İnsan sözü olamaz anlamlı.
Bir çok kaynak sihir, astroloji ve yazıyı ona atfediyorlar. Sürpriz de olmaz, yazıyı öğetenleri kanatlı varlıklar olarak simgeleyen bir dizi tarihi kalıntı mevcut. Keza Kuran insana kalemle yazı yazmayı öğreten Allah'tır diyor.
Kuran Harut ve Marut sihir ve kendilerine indirilenleri öğretiyorlardı diyor. Tebabet ilmi bunlar arasında olmalı, sembolü (Caduceus) neredeyse Hermes. Babillilerin 60 tabanlı aritmetik kullandıkları ve tümdengelimle matematik yaptıkları da bildiklerimiz arasında.
Keza Akad'dan kalma bir tablet üzerinde trigonometrik formuller bulundular. Bu Yunanlılar trigonometriyi Akad'dan ya da Akad-Mısır silsilesinden aldılar demek, ama silsilenin başında kadim Babil olabilir.
Babil kentinin adı zaten Bab-ı ilm (ilim kapısı) ya da Bab-ı elohim (tanrılar kapısı) kökenli. Bu nedenle ilim Allah'tandır sözü var. Pek büyük olasılıkla Demokrit'e atfedilen atom teorisi de bu kökenden gelmiş olmalı. Bir kuram denel gözlemlerden çıkarılar ve çıkarıldıktan sonra her maddenin başka bir atomu var gözlemi yapılmaz. Yunanlılar önce bölünemez en küçük parçadeyip sonra her meddeninki ayrı kanısına gelmiş görülüyorlar ki bu bence fikrin alıntı olduğunun göstergesi.
Özer Uçuran Çiller'in söz ettiği Templier ler üzerinden Rosslyn Chapel ve USA yapmış olma olasılığı olan bir kadim kitabın varlığı savı doğru ise "Book of Hermes'in bir orijinal formu söz konusu olabilir, bilmek zor.
ok Referanslarda verdiğimizbir yayın Hermes var olmamıştır, hayali/imaginary dir diyor. Bizce complex, hem hayali hem de gerçek boyutları var. Her ikisini biri birinden ayırmak da gereçeği sanaldan ayırmak da oldukça zor.
Yine verdiğimiz referanslardan biri "hermaion" sözcüğünün düşmüş meyva ya da rüzgarın düşürdüğü anlamına geldiğini ve Hermes sözcüğünün kökeninin bu olduğunu söylüyor. Olası, gökte düşme/inme anlamı çıkış kaynağı olabilir.
Eldeki "Hermes Kitabı" adlı eserlerin gerçek yazarlarının kim olduğu tam olarak biliemiyor. Çok kaliteli felsefi ve tıbbi bilgiler söz konusu gibi, ama kaynağın kim ve neresi olduğunu belirlemek çok zor.
Hermes ve İdris'in ayrı kişilikler olduğunu saptamak kolay. Hem ayrı "Hermes Kitabı/Kitapları" ve "Enoch Kitabı/Kitapları" varlar hem de bilgilerin miktar ve kalitelerinde değişiklik.
Masonik açıdan taş işçiliği ve semboller İdris kaynaklı gibi. Yazı, matematik, astroloji, büyü daha çok Hermes kaynaklı gibi.
Rönesans başlangıcında Bacon vb.inin bu kaynaklardan yararlandığı biliniyor. Özellikle Newton'un "sphere packing" (küreleri yan yana koyma) sorunu ile oldukça yoğun uğraşmış olması akla atom teorisi ile ilintili alıntıların varlığını getiriyor. Newton un da ezoterizm ve büyü vb. ile uğraşmış olduğu ve tek tanrıcı inancı göz önüne alınırsa su düzeyinin altında bir şeyler oabilir, ne yazık ki göremiyoruz.
Kitapları referaslarda verdik, indirilip göz atılmaları kolay.
Şunları da not etmekte yarar var:
Hermes kitaplarına ve Hermes'e zaman içerisinde bir çok kültür ısınmış, hatta onları neredeyse sahiplenmiş dense doğru olur.
Kabbala Hermes ile ilintilendirilebiliyor.
Hermes bir tanrı ya da zamanla bir yarıtanrı, tanrıdan insana iletiler getiren bir varlık olarak algılanmış.
Referans verdiğimiz kitaplar içerisinde bizce pek de hermetik şeyler yok, bunların aşırı derece saklı-gizli tutulmaları için bir neden görmek olası değil.
Son referansımız olan masonik sözlük ile oldukça koşut düşünceler ortaya koymuş olduğumuzu düşünüyoruz. Yalnızca, yazım MÖ 2700 yılları dolayında olabilir, ama var olan Trismegistus 2000 yıl öne çekilmeli.
ZİYARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ; YARARLI OLDUĞUMUZU UMUYORUZ.
BİZE isoger1@hotmail.com HER ZAMAN YAZABİLİRİNİZ.
...
© 2015 , İsmail GERMAN. HER HAKKI SAKLIDIR
PLEASE PREFER GIVING LINK IF THAT SUFFICES

      EZOTERİZM
EkşiSözlük
Wikipedia
EmeraldTablets
Yazı
HermesKitabı
BookOfHermes
Hermaion
HermesImaginary
Blaine
Chambers
Chandler
Masonik Sözlük